HEM

Hitta en kurs nära dig

Vi håller kurser på flera orter

Varmt välkommen till Kurs i Juridik!

 

Vi anordnar kursdagar om EU:s dataskyddsförordning på flera orter i Sverige bl.a. i Stockholm, Malmö och Göteborg.

 

Förordningen ska tillämpas från och med den 25 maj 2018 och den kommer att gälla för både privat och offentlig verksamhet. Det innebär att alla åtgärder och rutiner m.m. för att leva upp till detta nya komplexa regelverk ska vara på plats då. Det kommer även en svensk kompletteringslagstiftning och ändringar i många olika lagar. Nu har även lagrådsremissen för den nya dataskyddslagen kommit! Dagens personuppgiftslag (PUL), personuppgiftsförordning (PUF) och Datainspektionens föreskrifter kommer att upphöra.

– Hur håller du reda på vad som ska gälla för din verksamhet med allt som nu händer under våren?

 

Vi anordnar därför endagskurser med olika inriktningar där kursledarna kommer att berätta om de viktigaste nyheterna och förändringarna i den omfattande dataskyddsförordningen jämfört med dagens personuppgiftslag och även förmedla andra viktiga bestämmelser i de nya regelverken.

 

Behandling av mallar, t.ex. personuppgiftsbiträdesavtal, utredningskartotek, olika tabeller m.m. varvas med genomgång av regelverket på området. Även ett PM om förberedelser delas ut samt hur man praktiskt skulle kunna gå tillväga i olika steg diskuteras.

 

Samtliga kurser ger 6,5 timmar till Advokatsamfundets årliga utbildningskrav om 18 timmar.

 

FÖRORDNINGEN PUBLICERAD

 

Den 4 maj 2016 publicerades dataskyddsförordningen i Europeiska unionens officiella tidning.

 

 

 

 

Läs mer

KURSER MED OLIKA INRIKTNINGAR I STOCKHOLM

 

Kursdagar om EU:s dataskyddsförordning.

13 och 15 feb 2018

8 mars 2018

10, 12, 18 och 19 april 2018

16, 17, 23 och 24 april 2018

Läs mer

KURSER MED OLIKA INRIKTNINGAR I

MALMÖ

 

Kursdagar om EU:s dataskyddsförordning.

29 och 30 maj 2018

 

 

 

Läs mer

 

KURSER MED OLIKA INRIKTNINGAR I

GÖTEBORG

 

Kursdagar om EU:s dataskyddsförordning.

23 och 24 april 2018

 

 

 

Läs mer

 

Välkommen att anmäla dig till en av våra kurser. Kurs i Juridik används som varumärke i vår kursverksamhet och det är Advokatfirman Carler som arrangerar dessa kursdagar. Anmälan är bindande men du får gärna om du får förhinder skicka annan person i ditt ställe. Du får en bekräftelse via e-post efter att du har anmält Dig.

Till formuläret>>

Kontakt

Advokatfirman Carler KFB AB

Org.nummer: 556641-0212

Telefon: +46 8 522 532 00

E-post: info@kursijuridik.se

 

Boka kurs

Kurser om EU:s

Dataskyddsförordning. Välkommen att

boka kurs här>

 

Copyright © 2016

All Rights Reserved

Design KreativWeb